BRANIČ VINODOLA

Kaštel Drivenik

"Naziv kaštela Drivenik, jednoga od devet gradova što ih spominje Vinodolski zakon, svjedoči da je prvotno bio drven. Tek je u razdoblju od 13. od 15. stoljeća izgrađen u kamenu. Njime su Frankopani branili i nadzirali promet kroz Vinodol, a dobili su ga u posjed darovnicom hrvatsko-ugarskoga kralja Bele IV. za svoje ratne zasluge."

U prvoj fazi gradnje Frankopani su podigli južni dio utvrde Drivenik s okruglom branič-kulom i visokim zidovima koji su zatvarali četverokutno dvorište. U drugoj fazi gradi se novi vanjski zid ojačan okruglim kulama na uglovima i na ulazu sa zapadne strane. Ispod utvrde je crkva Svetoga Stjepana iz 15. stoljeća, a župna crkva Svetoga Dujma je barokna, preuređena 1821. godine. U drivenički kaštel nekada se ulazilo pokretnim mostom preko iskopana jarka. Kaštelom je uokolo zidova prolazio drveni hodnik za obranu. Iz njega se ulazilo kroz vrata u ugaone kule, a njima se stepenicama spuštalo u njegovu unutrašnjost. Unutar kaštela bile su stambene zgrade, magazini, podrumi i cisterna za vodu. Nakon propasti Zrinsko-frankopanske urote Kaštel Drivenik je u posjedu bečke komore. Od tada gubi na važnosti. Polovicom 18. stoljeća gradi se cesta Bakar−Novi Vinodolski te se i stanovnici s brijega spuštaju u dolinu gdje se formira današnje naselje Drivenik.