ČUVARICA FRANKOPANSKIH ZNAMENJA

Kula u Bribiru

"Nekada to bijaše tvrđa opasana dvostrukim zidinama s dugim i uskim dvorištem, stambenom i upravnom zgradom te dvjema kulama (okruglom i kvadratnom). Danas je od toga zdanja ostala kvadratna kula, poznatija kao Turan, na kojoj je uklesana godina 1302. uz fragmente fortifikacija."

Kaštel je početkom 13. stoljeća došao u posjed knezova Krčkih, potonjih Frankopana. Turan je do danas opstao u izvornome tlocrtnom gabaritu, a unutrašnjost te kule čuva povijesnu fazu pretvorbe kule u zatvor s vrlo uskim zatvorskim ćelijama. Toj fazi pripadaju i mali kvadratni prozori uokvireni kamenim ertama na istočnome pročelju. Izvorne puškarnice sačuvane su na svim pročeljima. Ostali dijelovi kaštela porušeni su u 19. stoljeću kako bi se na njegovu mjestu izgradila školska i općinska zgrada. Turan čuva još jedan vrijedni spomen na Frankopane. Naime, u kuli se nalazi izložbeni postav s prezentacijom i rekonstrukcijom grbova, srednjovjekovnoga oružja, pečata i zastava krčkih knezova Frankopana i Zrinskih.