TAJNA DONŽON-TVRĐE

Stari grad Ledenice

"Upravo je ova utvrda imala veliku važnost za obranu Furlanije, Istre i Kvarnerskoga primorja od Osmanlija. Oslobađanjem susjednih kopnenih područja Hrvatske − Like i Krbave slabi važnost Ledenica kao utvrde, ali ne i priče o njoj."

Kaštel Ledenice nastao je na temeljima rimskoga naselja, formirajući u srednjem vijeku naselje opasano zidom i utvrđeno kulama. Usred kaštela nalazi se četvrtasta branič-kula (donžon). Ime je dobila po staroj francuskoj riječi donjon, od koje je kasnije nastala riječ tamnica. Taj se naziv povezuje s činjenicom da su ove kule, kao najčuvanije i samim tim najsigurnije mjesto, bile najbolje mjesto za utamničenje zarobljenika. No pojam istodobno označava i najjaču kulu u kaštelu, odnosno mjesto zadnje obrane i svojevrsna je utvrda u utvrdi. Ulazi u takve kule nikada nisu u razini zemlje ili bedema, već se njima prilazilo pomoću dodatnih stepenica ili prijelaza koji su uvijek bili drveni, čime je omogućeno brzo onesposobljavanje pristupa ulazu i prodor u kulu. Na sjevernome ulazu u grad nalaze se relativno dobro sačuvani ostaci romaničko-gotičke crkve Svetoga Stjepana Prvomučenika, čiji je zvonik služio i kao obrambena kula gradskih vrata. Kaštel koji od 1225. godine dolazi pod vlast Vida, kneza Krčkoga, prvi put je spomenut 1248. godine, a točno četiri desetljeća kasnije predstavnici njegovih civilnih i crkvenih vlasti sudjelovali su u donošenju Vinodolskoga zakona.