Istražite rutu i frankopansku baštinu!
Kašteli, tvrdi gradovi nad morem, zadužbine… Bitke, pobjede i porazi, diplomatske igre i urote, osobne drame i nacionalne prijelomnice… Krenuli s Krka, Vinodola ili Gorskoga kotara, nije važno: pustolovina je jednako uzbudljiva i zove se – Putovima Frankopana.