LUKOVDOLSKI KAMEN-GRAD S PERIVOJEM

Dvorac Severin

"Dvorac u Severinu prvi se put spominje 1558. godine, opisan kao "kameni lukovdolski grad – velika kamena kula kojom raspolažu sami žitelji". Frankopani su ga podigli nad strmom obalom rijeke Kupe, a kronike uz kulu spominju i drveni kaštel iz istoga razdoblja. Današnji izgled dvorac je dobio obnovom 1803. godine, za vrijeme grofa Ivana Oršića."

Udaljenost od vaše lokacije


57 km

Ovo je jedini goranski kaštel koji je u promjenama vlasništva s Frankopana na Zrinske u konačnici opet pripao Frankopanima, koji su ga i utemeljili. Pod Zrinskima je bio do 1580. godine kada su oni Severin prepustili knezu Gašparu Frankopanu Tržačkom kojega je naslijedio Vuk Krsto Frankopan. Nakon pogibije posljednjega Frankopana i sloma Urote zrinsko-frankopanske 1671. godine i to je zdanje bilo opljačkano i opustošeno. Dvorac je jednokatna građevina četverokutna tlocrta, uglova pojačanih cilindričnim kulama i unutrašnjim dvorištem s arkadnim stupovljem. Kapela Svetoga Florijana, smještena unutar kompleksa dvorca, malih je dimenzija s naglašenim lučnim portalom i tornjićem. Uz dvorac se nalazi perivoj koji je zaštićen i proglašen spomenikom parkovne arhitekture.