LUKOVDOLSKI KAMEN-GRAD S PERIVOJEM

Dvorac Severin

"Dvorac u Severinu prvi se put spominje 1558. godine, opisan kao "kameni lukovdolski grad – velika kamena kula kojom raspolažu sami žitelji". Frankopani su ga podigli nad strmom obalom rijeke Kupe, a kronike uz kulu spominju i drveni kaštel iz istoga razdoblja. Današnji izgled dvorac je dobio obnovom 1803. godine, za vrijeme grofa Ivana Oršića."

Ovo je jedini goranski kaštel koji je u promjenama vlasništva s Frankopana na Zrinske u konačnici opet pripao Frankopanima, koji su ga i utemeljili. Pod Zrinskima je bio do 1580. godine kada su oni Severin prepustili knezu Gašparu Frankopanu Tržačkom kojega je naslijedio Vuk Krsto Frankopan. Nakon pogibije posljednjega Frankopana i sloma Urote zrinsko-frankopanske 1671. godine i to je zdanje bilo opljačkano i opustošeno. Dvorac je jednokatna građevina četverokutna tlocrta, uglova pojačanih cilindričnim kulama i unutrašnjim dvorištem s arkadnim stupovljem. Kapela Svetoga Florijana, smještena unutar kompleksa dvorca, malih je dimenzija s naglašenim lučnim portalom i tornjićem. Uz dvorac se nalazi perivoj koji je zaštićen i proglašen spomenikom parkovne arhitekture.