KURIJA S TAJNOVITIM TUNELOM

Dvorac Zrinskih u Čabru

"Iako dvorac u Čabru nosi ime Zrinskih, jer ga je u 17. stoljeću podigao Petar Zrinski, oni su taj posjed dobili nakon 1572. godine na temelju oporuke kojom je Stjepan Frankopan Ozaljski svoja imanja ostavio nećacima Nikoli, Krsti i Juri Zrinskom. Danas su u Čabru uz kuriju sačuvani dijelovi obrambenih zidina, kula i svodovi u prizemlju središnjega dijela dvorca, dok su ostali prostori preuređeni u 19. stoljeću."

Frankopani su od 15. stoljeća razvijali živu trgovinu s Primorjem i Venecijom, a kroz Gorski kotar putovale su trgovačke karavane iz sjeverne Hrvatske u Primorje. Osim zemlje, šume i prometnoga položaja krčki knezovi iskorištavali su i rudna bogatstva na svojim posjedima; u 15. stoljeću počeli su kopati i prerađivati željeznu rudaču u goranskome mjestu Lič. Dvorac Zrinskih smješten je na zapadnome dijelu Čabra, u središtu mjesta, a čini ga sklop od četiri zgrade smještene oko središnjega dvorišta i dvije kule međusobno povezane obrambenim zidom. U dvorište se ulazi kroz monumentalni natkriveni lučni ulaz. Osim dvorca, Zrinski su 1651. izgradili talionicu željeza, a 1657. godine kovnicu. Za gospodarske potrebe gradili su pilane i mlinove. Zanimljiva je priča o tajnome tunelu koji je iz prizemnih prostorija dvorca vodio do Tropetarske stijene iznad Čabra gdje je bio izlaz u slučaju opasnosti. O tunelu nema nikakvih zapisa, tek svjedočanstvo starijih mještana kako se, prije nego što je ulaz u tunel zbog sigurnosti zazidan, u njemu znalo naći staroga oružja i ljudskih kostiju. Zbog neuspjeha Zrinsko-frankopanske urote 1671. godine potpuno se izmijenio daljnji razvitak Gorskoga kotara koji je, zajedno s Hrvatskim primorjem, dospio pod vlast austrijskoga dvora i mađarskih feudalaca.