ZVONIK-KULA KALUĐERA I RATNIKA

Manastir Gomirje

"Na mjestu na kojem se danas uzdiže najzapadniji pravoslavni samostan u Europi − Manastir Gomirje s crkvom Roždenija Svetoga Jovana Preteče – u davnini je bio frankopanski kaštel s crkvom Svete Marije. Prvi put se Gomirje, kao dio Modruške županije, spominje 1461. godine. Nakon što su Osmanlije srušile kaštel s crkvom, naselje je porušeno i stanovništvo rastjerano, a za obranu su dovedeni ratnici pravoslavne vjere."

S dolaskom pravoslavnoga stanovništva potkraj 16. i početkom 17. stoljeća, osnovan je i manastir 1600. godine. Vuk Krsto Frankopan 1621. godine podiže uz njega kulu koja je 1719. godine pretvorena u zvonik, a potom je uz njega prigrađena crkva. Manastir je trobrodna građevina s polukružnom apsidom, zvonikom na pročelju i kupolom. Unutrašnjost je razdijeljena na pripratu, brod i svetište čiji su križni svodovi oslikani u baroknome duhu. Priča o nastanku manastira govori da je s prvim gomirskim doseljenicima došao jedan kaluđer koji je bio poprilično star i nije mogao "kao vojni svećenik, po ondašnjem običaju, ići s vojskom protiv neprijatelja i da se tamo vojnicima nađe radi vjerske utjehe". Zato su Gomirci u to vreme primili "jedno sedam", po drugima šest, kaluđera koje su sami doveli iz dalmatinskoga manastira Krke, kraja iz kojega se pretpostavlja da su podrijetlom bili gomirski doseljenici.