ČUVARICA FRANKOPANSKIH ZNAMENJA

Kula u Bribiru

"Nekada to bijaše tvrđa opasana dvostrukim zidinama s dugim i uskim dvorištem, stambenom i upravnom zgradom te dvjema kulama (okruglom i kvadratnom). Danas je od toga zdanja ostala kvadratna kula, poznatija kao Turan, na kojoj je uklesana godina 1302. uz fragmente fortifikacija."

Udaljenost od vaše lokacije


57 km

Kaštel je početkom 13. stoljeća došao u posjed knezova Krčkih, potonjih Frankopana. Turan je do danas opstao u izvornome tlocrtnom gabaritu, a unutrašnjost te kule čuva povijesnu fazu pretvorbe kule u zatvor s vrlo uskim zatvorskim ćelijama. Toj fazi pripadaju i mali kvadratni prozori uokvireni kamenim ertama na istočnome pročelju. Izvorne puškarnice sačuvane su na svim pročeljima. Ostali dijelovi kaštela porušeni su u 19. stoljeću kako bi se na njegovu mjestu izgradila školska i općinska zgrada. Turan čuva još jedan vrijedni spomen na Frankopane. Naime, u kuli se nalazi izložbeni postav s prezentacijom i rekonstrukcijom grbova, srednjovjekovnoga oružja, pečata i zastava krčkih knezova Frankopana i Zrinskih.