DRAGA MORA, MIRA I MASLINA

Općina Punat

"Ime mjesta Punat prema predaji dolazi od grčke riječi pontes, kao podsjetnik na most koji je spajao dvije obale Puntarske drage. U skladu s imenom naselje je "premostilo" brojna povijesna zbivanja, bivajući uvijek utočištem – mornarima i duhovnicima. Tu svoju odliku zadržao je i do danas: u Puntu je smještena najstarija hrvatska nautička lučica, a na Košljunu jedan od najslikovitijih franjevačkih samostana."

Prema legendi, tijekom rimskih vremena postojao je most preko uskoga ulaza u Puntarsku dragu prema gradu Krku. Tvrdi se da su prve stanovnike na području Punta naselili upravo knezovi Krčki, kako bi zaštitili prilaz mostu. Prepoznatljivome primorskom ambijentu mjesta Punat draž daju kamene kućice stisnute u uskim ulicama u staroj jezgri mjesta, a turisti posebice cijene iskonsku bjelinu šljunčanih plaža u bližoj okolici. Na kopnu Punat je okružen maslinicima, za poznato puntarsko maslinovo ulje tvrdi se kako nije samo hrana već u pravim količinama i − lijek.